Menu Sluiten

Wijzigen Lidmaatschap

Afmelden lidmaatschap

Afmelden kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@olympia-ochten.nl
Het lidmaatschap wordt dan aan het eind van het lopende kwartaal beëindigd. De afmelding is definitief, wanneer u een bevestigingsmail van de ledenadministratie heeft ontvangen. We verwachten dat het lid zelf de leiding op de hoogte brengt van de afmelding.

Beëindiging van het lidmaatschap kan ook plaats vinden door schorsing door het bestuur van de vereniging, in geval van ernstig en herhaald wangedrag. De schorsing zal schriftelijk door het Bestuur worden bekend gemaakt (e.e.a. is vastgelegd in de Statuten).

Meer of minder of andere sporten

Als een lid wisselt van sport óf meer of minder gaat sporten, dan moet deze wijziging bij de ledenadministratie gemeld worden. Dit is de verantwoordelijkheid van (de ouders/ verzorgers van) het lid. De ledenadministratie verwerkt de wijziging in de ledenadministratie en past (als dat van toepassing is) het contributiebedrag aan.

Bij de contributierekeningen houden we rekening met wijzigingen die vóór de start van een nieuw kwartaal gemeld zijn bij en verwerkt zijn in de ledenadministratie. 

Bijzondere regels wedstrijdsporters: turnen, volleybal en badminton.

Wedstrijdsporters die zijn aangemeld voor een bondscompetitie betalen voor deelname aan de (competitie)wedstrijden een wedstrijdbijdrage. Wedstrijdsporters worden geacht het gehele wedstrijdseizoen lid te blijven bij de wedstrijdsport en de bijbehorende contributie te betalen.

Afmelding gedurende het wedstrijdseizoen kan alleen in geval van bijzondere omstandigheden (zoals verhuizing, ernstige blessures/ botbreuken enz.). Het wedstrijd seizoen duurt tot en met het kwartaal waarin de laatste wedstijd wordt gespeeld

.