Menu Sluiten

Contributie

Leden betalen elk kwartaal, via een automatische incasso, contributie.

Kwartaal Periode Incasso-datum
1e kwartaal 1 januari – 31 maart 1 januari
2e kwartaal 1 april – 30 juni 1 april
3e kwartaal 1 juli – 30 september 1 juli
4e kwartaal 1 oktober – 31 december 1 oktober

Leden betalen elk kwartaal verenigingscontributie. Alle leden betalen elk jaar in het eerste kwartaal bondscontributie voor het komende kalenderjaar. SV Olympia stimuleert leden om meer dan 1 keer per week te sporten door een kortingsregeling aan te bieden. Alle leden betalen tijdig de contributie en overige kosten over het kwartaal dat zij lid zijn van de vereniging.

Verenigingscontributie
De contributie wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Vragen over uw contributie of lidmaatschap kunt u stellen via de contact pagina.

Basistarief

Olympia kent een basistarief voor de verenigingscontributie van de meeste sporten. Dit basistarief geldt voor jeugdleden tot 16 jaar en voor leden van 16 jaar en ouder. Als een lid 16 jaar wordt, dan wordt de contributie zonder bericht aangepast in het passende tarief.

Jeugdleden tot 16 jaar € 18,00 per kwartaal
Leden van 16 jaar en ouder € 31,50 per kwartaal

Er zijn 3 sporten, waarbij het basistarief niet geldt: Dans-Fit, Jumping-Fitness en Turnen:

Dans-Fit
Alle leden € 31,50 per kwartaal

Jumping Fitness
Alle leden € 47,50 per kwartaal

Turnen
De contributie van de Turnselectie is afhankelijk van het aantal trainingsuren per week en de leeftijd van het lid.

Tot 16 jr 16 jr en ouder
1u € 18,50 € 31,50
1,25-1,5 u € 27,00 € 43,30
2 u € 36,00 € 55,15
2,25-2,5 u € 45,00 € 66,95
3 u € 54,00 € 78,75
3,25-3,5 u € 63,00 € 90,55
4 u € 72,00 € 102,40
4,25-4,5 u € 81,00 € 114,20

Bondscontributie
SV Olympia is een omni-sportvereniging.
Sinds 1975 is SV Olympia aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gym Unie) en heeft zich gecommitteerd aan de statuten van deze sportbond*.
Leden zijn in principe lid van de KNGU, behalve de leden die Volleyballen of Badmintonnen. Zij zijn lid van de Nevobo of Badminton Nederland.
De sportbonden brengen voor elk lid bondscontributie in rekening bij SV Olympia; SV Olympia berekent dit door aan de leden.

Alle leden betalen bondscontributie bij de start van het lidmaatschap en daarna elk volgende kalenderjaar. SV Olympia bepaalt de hoogte van het bondscontributietarief op basis van de bondscontributie van de KNGU. Het tarief wordt vastgesteld in de ALV.

Bondscontributie
Bondscontributie leden tot 16 jaar € 22,50 per jaar
Bondscontributie leden 16 jaar en ouder € 27,50 per jaar

*De KNGU heeft in haar statuten opgenomen, dat alle sporters die lid zijn van een vereniging die is aangesloten bij de KNGU en niet zijn aangesloten bij een andere sportbond, ook moeten worden ingeschreven bij de KNGU. SV Olympia voldoet aan deze verplichting.

Kortingsregeling
SV Olympia stimuleert leden om meerdere keren per week te sporten door korting op het basistarief aan te bieden als leden meerdere keren per week sporten. Dit geldt voor leden die verschillende sporten beoefenen of die op meerdere momenten dezelfde sport beoefenen, bijvoorbeeld 2 keer per week volleyballen of badmintonnen, of jeugdleden die gymmen en dansen.
De kortingsregeling houdt in:
Voor jeugdleden tot 16 jaar bij een volgende sport 50% van het basistarief
Voor leden van 16 jaar en ouder bij een volgende sport 25% van het basistarief

Op tijd betalen
Mochten er omstandigheden zijn, waardoor een lid de contributie niet tijdig kan betalen, dan kan het lid het beste contact opnemen met de ledenadministratie: ledenadministratie@olympia-ochten.nl
Leden bij wie de contributie, zonder bericht, niet kan worden afgeschreven ontvangen een herinnering. Als na deze eerste herinnering de contributie niet binnen de afgesproken termijn betaald is, ontvangt het lid een tweede herinnering. Bij deze tweede herinnering wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Als een volgende herinnering nodig is, omdat opnieuw niet binnen de aangegeven termijn is betaald, dan lopen de administratiekosten op tot € 10,- voor het betreffende kwartaal. De volgende stap is de mogelijkheid die genoemd wordt in de statuten: royering.