Menu Sluiten

Meerjarenplan 2014-2019

In de laatste Algemene ledenvergadering is het meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld. In dit beleidsplan de missie en visie van SV Olympia en een beschrijving van de sterke en zwakke punten binnen onze vereniging. Dit beleidsplan beschrijft verder de doelstellingen voor de komende jaren.

Dit beleidsplan is in 2014 opgesteld door een denktank van leden van SV Olympia en de Gelderse sportfederatie. De voorzitter Eddy van Doorn heeft op de ALV een toelichting gegeven. Het doel is om per tak van sport (in eerste instantie gym/turnen, badminton en volleybal) duidelijkheid te krijgen waar we de komende jaren aan gaan werken.

Klik hier om het Meerjarenplan 2014-2019 te bekijken.